Information for Pregnant /Non-Pregnant Women

Mo Tinā/Tama'ita'i Tō – e lē fautuaina le faia o le Tui Puipui mo le Misela auā e a’afia ai le pepe e le’i fanau mai.

Mo Tinā/Tama'ita'i e le’o Tō – a maea ona faia lau Tui Puipui o le Misela ia faatali mo le 4 vaiaso pe sili atu ona faatoa fuafua lea o se Tō